fbpx

Topic: gạch bán sứ và ceramic khác nhau như thế nào

Gạch bán sứ Porcelain và gốm nung Ceramic: Sự lựa chọn tốt nhất

Gạch bán sứ Porcelain và gốm nung Ceramic Mặc dù cả 2 cùng thuộc về gia đình gạch ốp lát nhưng gạch bán sứ (Porcelain) và gốm nung (Ceramic) giống anh em họ hơn là sinh đôi. Các thuật ngữ gạch gốm và gạch bán sứ được sử dụng thay thế cho nhau như thể […]